Obsah práce


Rekonstrukce mateřské školky
Rekonstrukce mateřské školky

1. Zateplovací systém

2. Zednická zapravení

3. Výměna oken

4. Lešenářské práce

5. Stavby RD

6. Veškerá stavební činnost

7. Kontejnerová doprava

8.. Kompletní zemní a výkopové práce za pomocí stavebních
    strojů v našem vozovém parku.
9. Přistavování kontejnerů pro likvidaci odpadů.
10. Stavební demolice, vybourávaní betonů.
11. Nákladní autodoprava stavebních materiálů (volně ložený, paletovaný i sypký). Odvoz / dovoz - suť, zemina
12. Prodej písků, štěrků, kačírků, zeminy a okrasných kamenů
13. Provedení kompletních zakázek v rámci oboru zemní práce a stavební činnost.